W Chiesi bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność w odniesieniu do przejrzystości i zgodności. Aby pomóc nam wykrywać i rozwiązywać wszelkie możliwye naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych lub niewłaściwe zachowania, które mogłyby zagrozić działalności lub reputacji Chiesi lub spowodować szkodę osób trzecich, kliknij "ZGŁOŚ", aby poinformować o takich sytuacjach.
W dalszych krokach, postępuj zgodnie z instrukcjami systemowymi.
Dbamy o Twoją prywatność! Narzędzie do raportowania "SpeakUp&BeHeard" jest tak zaprojektowane, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony i poufności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (prosimy zapoznaj się z informacją o ochronie prywatności Chiesi tutaj).
Ze swojej strony zapewniamy i dajemy gwarancję, że zgłaszający będą zawsze chronieni: Chiesi zobowiązuje się chronić wszystkich zgłaszajacych przed wszelkimi formami dyskryminacji i / lub odwetu w związku z jakimkolwiek zgłoszeniem.


Przeczytałem i zgadzam się z powyższymi stwierdzeniami