Στην Chiesi, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ευθύνη μας σε σχέση με τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Για να μας βοηθήσετε να ανακαλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε τυχόν παραβιάσεις νόμων και κανονισμών ή παραπτώματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιχείρηση ή τη φήμη της Chiesi ή να προκαλέσουν ζημιά σε τρίτους, κάντε κλικ στο "ΑΝΑΦΟΡΑ" για να κοινοποιήσετε τέτοια θέματα.
Όταν εισέλθετε, απλά ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το σύστημα.
Νοιαζόμαστε για την ιδιωτικότητά σας! Τα εργαλεία αναφοράς "SpeakUp&BeHeard" είναι δομημένα για να εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων (δείτε την Πολιτική Απορρήτου της Chiesi εδώ).
Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι αναφέροντες θα προστατεύονται πάντα:δεσμευόμαστε να προστατεύουμε όλους τους αναφέροντες από κάθε μορφή διάκρισης ή/και αντιποίνων σε σχέση με οποιαδήποτε αναφορά γίνεται.


Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τις παραπάνω δηλώσεις